Ing. Petr Grísa

Soudní znalec a odhadce cen nemovitého majetku

Realitní poradce

Vítejte na mých webových stránkách

Znaleckou činnost pro obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí provádím podle příslušného zákona č.36/1967 Sb. na základě jmenování předsedy Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.6.2009 a jsem zapsán v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti české republiky.

Odhadcovskou činnost při oceňování nemovitého majetku provádím na základě získané koncesní listiny s předmětem podnikání: oceňování majetku pro věci nemovité. Jsem držitelem licence ACONS č. 0776 znaleckého ústavu A-Consult plus, spol.s.r.o. a certifikovaným odhadcem č. 1969 Bankovním institutem vysoká škola, a.s.

Realitní poradenství provádím na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.