Provádím ocenění nemovitého majetku formou znaleckých posudků nebo tržních odhadů (tržní ocenění nemovitostí).

Znalecký posudek

Je nutný pro splnění daňových povinností při prodeji nemovitostí, jejich darování a jsou-li předmětem dědictví nebo pro potřeby soudu při soudních řízeních.

Tržní odhad (tržní ocenění nemovitostí)

Provádí se zejména za účelem zjištění aktuální tržní ceny pro účely koupě nebo prodeje, pro majetková vyrovnání a pro potřeby bankovního sektoru v řízení o úvěrech, hypotékách a půjčkách.

Předmět ocenění: