Podklady vždy

Další podklady dle potřeby

Místní šetření

Odhadce na místě vždy provede prohlídku, posouzení, přeměření a ověření skutečného stavu oceňované nemovitosti, venkovních úprav, přístupů na pozemek. Zjistí další potřebné údaje od vlastníka např. o modernizacích, rekonstrukcích, opravách, přístavbách, nástavbách, vestavbách a roku jejich provedení, případně napojení přípojek inženýrských sítí. Vyhotoví fotodokumentaci.