Spolupráce s bankami

Na základě smluv provádím tržní ocenění nemovitostí pro tyto banky: